Make your own free website on Tripod.com

 

Nota Sejarah

Laman Web Rasmi Mata Pelajaran Sejarah 940/1 SMK Seri Tanjong, Melaka

Muka Depan | Sukatan Pelajaran | Nota Tamadun Dunia | Nota Tamadun Islam | Bank Soalan | Contoh Soalan | Pautan Lain

Nota Tamadun Dunia

 

Tema 1 :

 

1.                 Takrif Pra-Sejarah.

2.                 Zaman Paleolitik Dan Ciri-cirinya.

3.                 Zaman Mesolitik Dan Ciri-cirinya.

4.                 Zaman Neolitik Dan Ciri-cirinya.

5.                 Kepentingan Alam Sekitar Bagi Masyarakat Zaman Pra-Sejarah.

6.                 Pengertian Tamadun.

7.                 Ciri-ciri Umum Tamadun.

8.                 Kepentingan Sungai Bagi Perkembangan Masyarakat Tamadun Awal.

9.                 Agama Dan Kepercayaan Tamadun Awal Manusia.

10.             Organisasi Sosial Tamadun Awal Manusia.

11.             Perbandaran Tamadun Awal Manusia.

 

Tema 2 :

 

1.        Takrif Dan Ciri-ciri Negara Kota.

2.        Takrif Dan Ciri-ciri Negara Empayar.

3.        Takrif Dan Ciri-ciri Negara Bangsa.

4.        Sejarah Dan Kesan Kemunculan Negara Bangsa.

5.        Takrif Dan Ciri-ciri Pemerintahan Beraja.

6.        Takrif Negara Republik Dan Sejarah Kemunculan Republik Rom Dan Ciri-ciri.

7.        Pentadbiran Pusat Tamadun Tamadun Dunia.

 

Tema 3 :

 

Tema 4 :

 

Tema 5 :

 

Tema 6 :

 

Tema 7 :

 

Tema 8 :

 

 

 

Laman Web Ini Hanya Untuk Kegunaan Pelajar Jurusan Sejarah 940/1  SMK Seri Tanjong, Melaka Sahaja.