Make your own free website on Tripod.com

 

Bank Soalan

Laman Web Rasmi Mata Pelajaran Sejarah 940/1 SMK Seri Tanjong, Melaka

Muka Depan | Sukatan Pelajaran | Nota Tamadun Dunia | Nota Tamadun Islam | Bank Soalan | Contoh Soalan | Pautan Lain

Soalan Sebenar STPM Tahun 1999 :

 

 

Tamadun Dunia : ( Bahagian A )

 

 

1.         Bincangkan faktor-faktor yang membawa perubahan kebudayaan Paleolitik kepada kebudayaan Neolitik dengan memberikan contoh-contoh yang sesuai.

 

2.         Huraikan sistem pemerintahan yang berbentuk republik di Eropah Barat pada Zaman Pertengahan Tinggi ( kurun ke-11 hingga ke-13 mesehi ) dan kesan-kesannya terhadap masyarakat Eropah.

 

3.         Tahun-tahun 1450 hingga 1550 merupakan Zaman Pembaharuan yang melahirkan fahaman humanisme. Apakah yang dimaksudkan dengan fahaman humanisme dan tunjukkan bagaimana aliran ini berkembang di Eropah.

 

4.         Jelaskan kemunculan sistem tulisan dengan merujuk kepada contoh-contoh yang terdapat di Mesopotamia, Mesir dan China.

 

5.         Bincangkan bagaimana unsur-unsur kebudayaan Hindu-Buddha tersebar ke Asia Tenggara dan dapat memberikan sumbangan kepada kelahiran negeri-negeri tua di rantau tersebut.

 

6.         “Proses penyebaran agama Islam ke Nusantara ditentukan oleh faktor-faktor perdagangan dan asas-asas budaya zaman pra-Islam.” Bincangkan pernyataan ini.

 

7.         Bandingkan asas agama dalam memperkukuh asas kekuatan pemerintahan Islam antara zaman Kesultanan Melayu Melaka dengan Zaman Khalifah al-Rasyidin.

 

8.         Peperangan Salib telah banyak meninggalkan kesan positif dan negatif terhadap masyarakat Kristian Di Eropah dan masyarakat Islam di Asia Barat. Bincangkan kesan-kesan peperangan itu terhadap kedua-dua masyarakat tersebut. 

 

 

Tamadun Islam : ( Bahagian B )

 

 

9.         Bincangkan konsep manusia dan kehidupan masyarakat Arab pada zaman Jahiliah.

 

10.       “Nabi Muhammad s.a.w. bukan sahaja seorang Nabi dan Rasul tetapi juga seorang negarawan.” Bincangkan pernyataa ini.

 

11.       “Khalifah Harun al-Rasyid dan anaknya al-Ma’mun adalah antara khalifah kerajaan Abasiyah yang sangat terkenal dalam bidang pembangunan negara dan perkembangan ilmu pengetahuan.” Bincangkan pernyataan ini.

 

12.       Bincangkan sejarah dan peranan Baitulmal dalam perkembangan ekonomi umat Islam.

 

13.      Huraikan sistem halaqah, madrasah, dan pondok dalam sejarah pendidikan Islam

 

14.      “Acheh pernah digelar Serambi Mekah atas kepesatan dan kejayaannya dalam kegiatan keilmuan dan menjadi pusat penyebaran Islam yang utama pada abad ke-16 hingga ke-18.” Bincangkan pernyataan ini.

 

15.       Huraikan konsep seni menurut pandangan Islam dan Barat  serta nyatakan perbezaan antara keduanya.

 

16.       Bincangkan faktor-faktor yang menggalakkan pengembaraan dan penerokaan pengembara-pengembara Islam pada abad ke-10 hingga abad ke-14 Masehi dan ahli-ahli pelayaran Barat pada abad ke-15 hingga abad ke-16.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 <<  Kembali Ke Menu Bank Soalan                                                                                                        

 

 

 

Update : Jun 2006

Laman Web Ini Hanya Untuk Kegunaan Pelajar Jurusan Sejarah 940/1  SMK Seri Tanjong, Melaka Sahaja.